Bảng giá mooc xương CIMC 2023

Bảng giá mooc xương CIMC 2023 và giá xe mooc sàn CIMC 2023 đang được Ô Tô Long Biên cập nhật mới nhất

Giá mooc xương CIMC tháng 7/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 7/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 318000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 378000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 373000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 383000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 388000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 378000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 423000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 453000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 6/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 6/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 313000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 373000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 368000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 378000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 383000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 373000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 418000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 448000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 5/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 5/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 311000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 371000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 366000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 376000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 381000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 371000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 416000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 446000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 4/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 4/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 312000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 372000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 367000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 377000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 382000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 372000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 417000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 447000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 3/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 3/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 311000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 371000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 366000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 376000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 381000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 371000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 416000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 446000000 màu xanh
Giá mooc xương CIMC tháng 2/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 2/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 306000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 366000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 361000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 371000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 376000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 366000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 411000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 441000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 1/2023

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 1/2023
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 305000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 365000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 360000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 370000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 375000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 365000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 410000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 440000000 màu xanh


Giá mooc xương CIMC tháng 12/2022


BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 12/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 300000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 360000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 355000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 365000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 370000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 360000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 405000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 435000000 màu xanhCHÍNH SÁCH
- Chính sách mua hàng - Chính sách thanh toán - Chính sách bảo mật
----
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN

- GPDKKD mã số: 0106671551. Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư. Ngày cấp: 10/03/2015. Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
---

Địa chỉ: Số 24-26 Đ.Lý Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại/Fax: 024.3212 7233
- Hotline:             0936 10 9899
- Dịch vụ:            0906 25 3233
- Website: www.otolongbien.com.vn
-E-Mail: otolongbienhn@gmail.com